miro-management; miro management; miromanagement


De (markt)omstandigheden zijn weerbarstiger dan organisaties aankunnen en in projecten worden overzien. Intenties om aanpassingen door te voeren lopen veelal vast door traditioneel denken, door moeite met verandering of vastgeroeste patronen. Hier valt nog een hoop te verbeteren en dus nog veel te winnen. De essentie zit in de juiste mensen, maar nog meer in de juiste mensen met de juiste houding en instelling: betrokken, open en bereid om te verbeteren en samen te werken. Er kan winst behaald worden door inzichten te verschaffen, aandacht te geven en verbeteringen door te voeren. Ik richt mij op interim-management vraagstukken bij organisaties en afdelingen en op techniek gestuurde vraagstukken, waar verbeteringen in relaties, organisatie of proces nodig zijn of waar verbeteringen plaatsvinden of nog moeten plaatsvinden.

MENS | PROCES | ORGANISATIE | TECHNIEK

Interim en organisatie MANAGEMENT
interim-management | projectmanagement | verbetertrajecten | implementatietrajecten | procesoptimalisatie I coaching | troubleshooting
Vanuit mijn technische achtergrond, ervaring in projectmanagement, commercie en bedrijfsvoering, maar ook door verkregen inzicht, wil ik mens, proces, organisatie en techniek samenbrengen en verbinden. Ik ben ik staat om mensen los te laten komen van huidige of vastgeroeste patronen en structuur en verbetering aan te brengen waar mensen persoonlijk achter staan. Ik neem de organisatie en mensen mee in de verbetering. Niet door op te leggen, niet door te veranderen om te veranderen, maar door inzicht te geven in doen en handelen; actie en gevolg. Want de allesbepalende succesfactor hier is tenslotte de mens met al zijn of haar talenten. Door deze optimalisatie bereik je:

• bewustwording en begrip
• meer vertrouwen, openheid en betrokkenheid
• betere verstandhouding en samenwerking intern en extern
• structuur in hoofd en handelen
• procesoptimalisatie
• beter functioneren en hechter team en organisatie
• een beter project- en bedrijfsresultaat

Dit komt ten goede van de mensen binnen de organisatie, de projecten én het bedrijfsresultaat; niet alleen in financiële zin, maar ook in de relatie werkgever en werknemer, opdrachtgever en opdrachtnemer! Ik richt mij op interim-management vraagstukken bij organisaties en afdelingen en op techniek gestuurde vraagstukken, waar verbeteringen in relaties, organisatie of proces nodig zijn of waar verbeteringen plaatsvinden of nog moeten plaatsvinden.

PROJECT MANAGEMENT Het managen van projecten op het gebied van huisvesting. Vanaf initiatief meedenken, de scope helder neerzetten, risico’s afperken. Niet alleen stuurt op tijd, kosten en kwaliteit. Maar binnen het samenspel van mens, proces, organisatie en techniek, (ver)bindt, structureert en (individuele) belangen meewegen. Niet alleen tijdens de uitvoering van projecten maar vooral ook voorafgaand en met een kritische blik in de periode na afronding en ingebruikname of exploitatie.

INTERIM MANAGEMENT Het uitvoeren van managementtaken voor een overbruggingsperiode die tegelijkertijd structuur, rust en vooral voortgang met een minimale verstoring waarborgd. Tactisch en operationeel snel oppakken en strategische belangen overzien en meewegen. Objectief, met oog voor de (werk)cultuur binnen het bedrijf, maar niet beperkt door bedrijfspolitiek, persoonlijkheden of vaste gewoontes. De organisatie opbouwen, uitbouwen en motiveren.

CONSULTANCY Het ondersteunen en adviseren bij organisatorische, bedrijfsmatige, strategische, technische of projectmatige vastgoed- of huisvestingsvraagstukken. Veelal ingegeven door behoefte aan of noodzaak van structurele (organisatie)wijzigingen, financiele of wellicht marktomstandigheden. Door nieuwe bedrijfsstrategie, ambities, groei of krimp. Waar op basis van kennis en ervaring een onafhankelijk en gewogen advies gewenst is.


Interim en organisatie verbeteringVanuit eigen kracht en door bundeling van gemeenschappelijke krachten en netwerken kan meer bereikt worden.
Mijn motto is ‘liever problemen voorkomen dan problemen oplossen’. Belangrijke kernwaarden voor mij zijn dan ook: openheid, betrokkenheid, integriteit, samenwerking en harmonie.
Deze kernwaarden zijn naar mijn mening nodig voor het kunnen behalen van succes.


rendementsverbetering organisatie“Ik geloof erin dat ambities en resultaten vooral behaald kunnen worden door gericht te zijn op bewegen, verbinden en kracht vanuit de mens.
Dit leidt tot een effectievere inzet van kwaliteit en samenspel van mens, proces, organisatie en techniek. Een aanpak die een langduriger en succesvoller resultaat boekt“


mens; proces; organisatie; techniek
Sinds mijn studie bouwkunde heb ik altijd al sterk de behoefte om mijn ervaring en aandachtsgebied te verbreden. Een gebouw of project is voor mij meer dan een product van techniek. Daardoor houd ik mij ook graag breder bezig met huisvesting, inrichting, facility, beheer en onderhoud, logistiek en tenslotte ook met de bedrijfsvoering. Wat mij hierin vooral boeit, is het samenspel van mens, organisatie, proces en techniek in haar dynamiek van het moment. Zowel in samenwerking als in samenstelling. Ik ben sterk in het (ver)binden en structureren van multidisciplinaire processen, relaties en mensen en weet individuele belangen op een juiste manier te wegen. Door inzet, inspanning, invloed en interactie in de juiste cadans te zetten, weet ik het sterkste resultaat te behalen. Zowel voor het project als voor de organisaties én de betrokkenen. Na mijn bouwtechnische opleiding heb ik mijn kennis en ervaring in de loop der jaren uitgebreid op commercieel, bedrijfsmatig en organisatorisch gebied. Een combinatie die steeds belangrijker wordt binnen een dynamische omgeving. Mijn ervaring is breed in projectmanagement, consultancy en bedrijfsvoering en deze ervaring heb ik opgedaan aan zowel de kant van de vraag- als aan de aanbodzijde. Mijn toegevoegde waarde kenmerkt zich vooral door het samenbrengen en verbinden van mens, proces, organisatie en techniek. Om vanuit deze context en samenhang tot een verbetering te komen van werkrelatie en prestatie.
verbinden; structureren; procesoptimalisatie

Mick Diepstraten

mick@miro-management.nl | +31 6 46 92 04 97 | Resedastraat 44 | 2351 PN Leiderdorp

MENS | PROCES | ORGANISATIE | TECHNIEK